Historie van Jachthaven Wolderwijd

Ooit was de Zuiderzee een grote binnenzee met zoutwater, getijden en talrijke vissersplaatsen. Om Nederland te beschermen tegen watersnoodrampen werd in 1932 de bouw van de Afsluitdijk afgerond. Een rechtstreekse verbinding tussen de provincies Friesland en Noord-Holland werd hiermee een feit.

Tussen 1936 en 1968 werd gewerkt aan het verder inpolderen van het IJsselmeer, waarvan de naam ontstond na de aanleg van de Afsluitdijk. Als eerste werd gestart met het droogmalen van de Noordoostpolder. Vervolgens Oostelijk Flevoland en tenslotte in 1968 met Zuidelijk Flevoland.

Bovenstaande polders vormen gezamenlijk de nog jonge provincie Flevoland.

In 1978 werd jachthaven Wolderwijd feestelijk geopend. Een zeer prestigieus project, dat bestond uit drie havenkommen: de Bons-,Bol- en Pluuthaven. Deze hadden een gezamenlijke capaciteit van ca. 1300 ligplaatsen, drie toiletgebouwen, een overdekte winterstallinghal, een watersportwinkel, een jachtwerf en een onafhankelijke scheepsmakelaardij in een verlaten ongebouwd en onbewoond gebied.

In 1983 werd op zeer bescheiden schaal begonnen met de eerste bebouwingen van het toekomstige dorp. Bij wet werd op 1 januari 1984 de gemeente Zeewolde ingesteld. Zeewolde is de jongste gemeente van Nederland wanneer latere wettelijke samenvoegingen van gemeenten achterwege worden gelaten. Zeewolde heeft anno 2021 ca. 23.000 inwoners.

In 1987 kreeg de jachthaven nieuwe eigenaars. In samenwerking met de gemeente Zeewolde en de provincie Flevoland werd besloten een groot deel van de Pluuthaven te bestemmen voor woningbouw. Drie landpieren werden aangelegd en bebouwd met watervilla’s die met een knipoog naar het verleden in de vorm van een W (Wolderwijd) zijn gerealiseerd.

In de jaren na 1988 werden een nieuw havenkantoor in de Bonshaven, een restaurant (Grieks specialiteitenrestaurant Irodios),een nieuw toiletgebouw en drie trekkershutten in de Bolhaven en enkele appartementcomplexen gerealiseerd.